heder 85
nastavak_1 nastavak_1
chart_pie1

Istraživanje

Regionalni razvoj i mogućnosti poslovne saradnje Srbije i Nemačke
 

Nemačka je bila i ostala jedan od vodećih partnera Srbije u svim sektorima privrede.
Prema podacima koje je objavila Regionalna privredna komora Srbije  spoljnotrgovinska robna razmena Srbije sa Nemačkom u periodu januar - septembar 2012. iznosi 2,5 milijardi USD, od čega izvoz u Nemačku iznosi 988,1 miliona USD, dok uvoz iz Nemačke iznosi 1537,4 miliona USD.
U prvih devet meseci 2012. Nemačka je na prvom mestu po ostvarenom izvozu Srbije u odnosu na 161 zemlju sveta, i na prvom mestu po ostvarenom uvozu Srbije u odnosu na 192 zemlje sveta.

Nemačka je i dalje najvažniji spoljnotrgovinski partner Srbije u okviru Evropske unije.

i1

Grafikon 1 ilustruje kretanje robne razmene Srbije i Nemačke (podaci objavljeni u PKS)

Najveći obim robne razmene ostvaren je u 2008.godini. U 2011. izvoz u Nemačku dostigao je rekordnu vrednost od 1,3 milijarde USD (za 33,8% više u odnosu na 2010.g), dok  je deficit na strani Srbije iznosio 790,8 miliona USD. U prvih devet meseci 2012. vrednost spoljnotrgovinske razmene iznosi 2,5 milijardi USD, a deficita 549,3 miliona USD.

i2

Grafikon 2 prikazuje vodeće odseke SMTK u izvozu Srbije u Nemačku u prvih devet  meseci 2012 g.

i3

Na grafikonu 3 su prikazani vodeći odseci SMTK u uvozu Srbije iz Nemačke u prvih devet meseci 2012.g.Koje su prednosti koje Srbija a posebno region juga Srbije ima da ponudi?
•Srbija je na dobrom putu da dobije članstvo u Evropsku uniju. Ova činjenica utiče na porast poverenja u srpsku ekonomiju kao kredibilnog evropskog partnera.
• Prisustvo Univerziteta u Nišu je važan faktor i prednost sama za sebe jer investitori, koji žele saradnju i prisustvo u regionu, uvek traže dobro obrazovane stručanjake iz svih oblasti.
•Niški aerodrom je jedan od struktura i strateških faktora koji su takodje važni da se pomenu, jer pozitivno utiče na atraktivnost niškog regiona za investitore
•Lokalna vlada je otvorena za pružanje pomoći i podrške stranim investitorima, organizovana i uredjena na moderan način, što su evropski investitori već prepoznali.  A najbolja preporuka su brojne strane firme koje su već uspesno smeštene u region.  
•Lmb Academija, edukativno poslovni centar sa sedištem u NIšu, je počela sa radom u 2012. i ima za cilj da dobije značajnu ulogu u naporima da se privuku i zadrže što veći broj novih investicionih kompanija na polju industrije. Kao i formiranje mreže dobavljača iz redova malih i srednjih preduzeća u regionu, koja bi tesno saradjivala sa  evropskim kompanijama.
• Promovisanje politike kvaliteta u mala i srednja preduzeća  i uključivanje studenata tehničkih fakulteta u svoj program edukacije je jedan od ciljeva Lmb Akademije i važan doprinos medjunarodnoj saradnji kompanija. 

Potencijali koji se mogu iskoristiti

• Sa srpske strane- dobro tehničko obrazovanje i sposobnost srpskih zaposlenih.

• Sa strane nemačke industrije- odlično tržište i mogućnosti za razvoj, kao i znanje o proizvodnji i plasiranju proizvoda dobrog kvaliteta u skladu sa standardima, prepoznatim i prihvaćenim širom evropskog i svetskog tržišta.
 

malilogdol

Izaberite jezik

English
Srbski

Choose language

Radna zona Donje Međurovo bb, 18254 Niš, Serbia ....... Tel: +381 18 200813 ....... Fax: +381 18 577640-13 ....... info@lmb-academy.com ....... www.lmb-academy.com