heder 85
nastavak_1 nastavak_1

Dobrodošli!

bigstockphoto_advice_741329
warning

Za više informacija molimo Vas pišite na info@lmb-academy.com

info

Upoznajte LMB Akademiju

Rast i uspeh kompanije Lmb Soft D.O.O u poslednjih deset godina je nesumnjiv. Međutim, realizacija proizvodnje sa zahtevima za standard kvaliteta i dalje ostaje otežan. Dobavljači imaju manjak obrazovanog osoblja koje je edukovano za standardizovanu proizvodnju orijentisanu ka kvalitetu, koja bi ispunila uslove za kvalitet Lmb-a i njegovih klijenata. Nedostatak znanja koje se tiče poštovanja zahteva direktive za novi pristup i usaglašenih standarda su, generalno, velike prepreke za saradnju lokalne industrije, ne samo sa Lmb-om,  već i sa drugim mogućim investitorima iz Evrope.

Zbog toga je Lmb grupa došla na ideju za projekt koji stavlja akcenat na edukovanje lokalnih malih i srednjih preduzaća, najviše iz sopstvene mreže dobavljača, u oblasti standardizacije i poboljšanja u smislu proizvodnje usmerene ka kvalitetu. Tokom pisanja PPP projekta Lmb Academy Quality Competence Center, ova ideja se proširila na veću ciljnu grupu malih i srednjih preduzeća iz regiona i dobila je akademsku notu uključivanjem partnera sa Univerziteta u Nišu, koji će pomoći uvođenje standardizovanog univerzitetskog kurikuluma u program QC Centra. Ambicije Lmb grupe ne prestaju tu. Nakon završetka neophodne edukacije i sertifikacije malih i srednjih preduzeća od strane akreditacionog tela, Lmb će oformiti mrežu preduzeća “od poverenja”, kojim će se ponuditi posebna saradnja sa Lmb-ovom mrežom partnerskih preduzeća iz Nemačke i Austrije. Mogućnosti za takvu saradnju su u fazi pripreme a nemačka preduzeća su već pokazala interesovanje.

Uvođenjem ovih standarda u sopstvene zakonske infrastrukture i infrastrukture kvaliteta Republika Srbija će usaglasiti svoj sistem sa već postojećim u Evropi. Ovo je već deo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije potpisanim između Vlade Srbije i Evropske Unije. Osnivanjem Departmana za Infrastrukturu kvaliteta u sklopu Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, srpska  vlada je postavila put za razvijanje ovog procesa. Lmb Academy Quality Comptence Center je projekat koji je u ravni sa ovim velikim procesom i ima za cilj da postane deo ove infrastrukture koja je već u fazi formiranja u državi. Osnivanje QC centra je velikim delom finansirano i podržano od strane nemačke agencije “Sequa” D.O.O koja je u sklopu zvaničnog projekta devloPPP.de Aktivnosti QC centra Lmb grupa planira u uskoj saradnji sa Univerzitetom u Nišu i Privrednom komorom u Nišu.

S jedne strane QC Centar će značajno povećati šanse postojećih preduzeća; sa druge strane strane investitore će privući unapređen kvalitet infrastrukture. Takođe će i Univerzitet imati koristi od ovog projekta. Sadržaj predavanja i treninga će postati internacionalizovan i više okrenuti ka praktičnom radu. Pored toga razviće se mreža partnerstva i programa razmene sa nemačkim univerzitetima.
 

LMB Sertifikati

2 3
1
accept

Očekivani rezultati i koristi

4
accept_page

MISIJA

A: Lmb Akademija je obrazovni centar osnovan u cilju pružanja obuke i informacija iz oblasti upravljanja kvalitetom i unapredjenja poslovanja

B: Lmb Akademija će stvoriti  aktivnu mrežu kvalitetu orijentisanih malih i srednjih preduzeća u regionu kao osnovu za otvaranje mogućnosti konkretnih poslovnih kontakata i saradnje sa mrežom kompanija iz Nemačke, potencijalno  i ostatkom Evrope.

C:  Lmb Akademija će delovati kao most  za pripremu i stvaranje osnova i strukture poslovne saradnje za obe zainteresovane strane korišćenjem znanja i iskustava sopstvenog tima stručnjaka u kombinaciji sa osnovnim znanjem Univerziteta u Nišu,  i TUV SUD kao partnera u projektu.
 

accept_page

VIZIJA

A: Lmb Akademija je organizacija koja promoviše i aktivno izgradjuje kulturu industrijskog kvaliteta kao pozitivnog
poslovnog okruženja u regionu Niša i na jugu Srbije.

B: Lmb Akademija ima za cilj da postane potpuno operativna i samoodrživa organizacija koja je sposobna da pruži jedinstvenu uslugu svojim članovima i klijentima omogućujući im ne samo sveobuhvatna teorijska znanja i informacije, nego i praktičnu primenu ovog znanja.

C: Lmb Akademija će omogućiti svojim članovima i klijentima da se usredsrede na svoju osnovnu delatnost a da kroz zajedničku saradnju doopune svoje zalihe kako da usklade svoj rad sa pravilima Evropskih standarda, i postanu konkurenti na inostrano tržište.

Direktni efekti: Treninzi, koje će izvoditi QC Centar, imaće takav efekat da će učesnici povećati svoje znanje koje se tiče upravljanja kvalitetom i standarda Evropske Unije. Takođe, kandidati će razumeti prednosti i efekte proizvodnje usmerene ka kvalitetu. Preduzeća će biti sprovedena kroz ISO sertifikaciju i QC Centar će im takođe pomoći u ovome (ukoliko im je potrebno). Shodno tome očekuje se povećanje kvaliteta malih i srednjih preduzeća u južnoj Srbiji koja su učestvovala. Niški univerzitet će isto imati koristi od projekta. Dodatna partnerstva i programi razmene sa nemačkim univerzitetima biće inicirani. Predavanja i sadržaj nastave će biti više orijentisan ka praktičnom radu. Time će naučno obrazovanje inženjera bolje ispuniti uslove industrijskog tržista i marketinškog sektora a ojačaće i reputacija Univerziteta, uz poštovanje obrazovanja inženjera.

Uticaji razvojne saradnja od najveće važnosti: Uticaji koje će imati na region proizilaze najviše iz sprovođenja malih i srednjih preduzaća do postavljenih uslova kvaliteta na globalnom tržištu. Dakle, preduzeća će postati kompetitivnija. To će dovesti do stvaranja novih radnih mesta u strukturalno slabom regionu. Pored toga, povećanje kvaliteta lokalnih preduzeća učiniće region interesantnijim za strane investitore koji će možda time biti motivisani da svoju proizvodnju prebace u region, za šta će im biti potrebno kvalifikovano osoblje i podugovarači na lokalnom tržištu. QC Centar će, pomoću svoje mreže preduzeća u Nemačkoj, direktno pomoći malim i srednjim preduzećima tako što će promovisati saradnju i investiranje u region.
 

malilogdol

Izaberite jezik

English
Srbski

Choose language

Radna zona Donje Međurovo bb, 18254 Niš, Serbia ....... Tel: +381 18 200813 ....... Fax: +381 18 577640-13 ....... info@lmb-academy.com ....... www.lmb-academy.com